Публикуване на годишен финансов отчет
Електронен уред срещу подземни гризачи SK-800

Електронен уред за борба с подземните гризачи- къртици, сляпо куче, полски мишки.
Подземните гризачи са със закърняло зрение, но за сметка на това имат силно развит слух. Тази тяхна физиологична особеност дава възможност за ефективна борба с тях. Електронните уреди за борба с подземните вредители излъчва звукови вибрации, които се разпространяват чрез почвата и въздействат върху слуховия апарат и нервната им система. Той издава вибриращ звук с променящи се параметри и през различни интервали от време. Това дразни и плаши подземните гризачи и ги принуждава да напуснат охраняваната територия. Естествените инстинкти за самозащита на подземните гризачи ги принуждават да напускат охраняваната площ, търсейки по-благоприятни места. Електронните прибори се използват да изплашат и изгонят къртиците от определен район, без да ги унищожават, с което не нарушават равновесието в природата.
Електронният уред срещу подземни гризачи е напълно безвреден за хора и домашни животни.
Звуковите вибрации се разпространяват в кръг с диаметър до 32м. и покриват площ до 800м2.

Описание
Прогонва неприятните вредители, живеещи под земята, от градините с ултрависоки кварцови трептения. Действа без активни вещества с кварцови трептения· не уврежда полезните насекоми и домашните животни. Дълъг живот на действие благодарение на висококачествените електронни елементи.

Степента на ефективност на уреда зависи от:
- Параметрите на почвите - сухите и песъчливи почви по--слабо провеждат звуковите вълни
- Качествето на батериите
Електронният уред срещу подземни гризачи е ефикасен срещу Къртица /Talpa Europea, L./ и Сляпо куче /Spalax Leucodon/. Уредът не влияе на червеи, попови прасета и други подземни насекоми.
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА: 1.Развийте капачката на уреда обратно на часовниковата стрелка. 2.Извадете вътрешното тяло. 3.Поставете 3 бр. батерии /1.5V-R20/D/ по указания на етикета начин. В рамките на 15 сек. ще чуете вибриращ звук, което е индикация за работа на уреда. 4.Върнете вътрешното тяло в корпуса. 5.Завийте капачката на уреда по посока на часовниковата стрелка. 6.Посредством твърд предмет направете цилиндричен отвор в почвата и поставете уреда в него, заравяйки го до 3/4 от дължината му. 7.За да осигурите максимален контакт, притиснете добре почвата към уреда. ВАЖНО 1.Не забивайте уреда с чук или друг твърд предмет. 2.Електронният уред за борба с гризачи работи с един комплект батерии 4-6 месеца. След този срок проверете и ако не чувате вибриращ звук – сменете батериите. 3.За да получите максимален ефект от работата на уреда, той трябва да бъде поставен в охраняваната площ след извършване на дълбока обработка на почвата, за да разрушите старите укрития на гризачите, и поне 2 седмици преди засаждане на културите. 4.Ефектът от работата на уреда се проявява след 2-3 седмици и зависи от вида на почвата и първоначалната плътност на подземните гризачи. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Захранване: 4,5V/DС (3бр. D батерии) Честота : 300-400 Hz Ефективна площ: до 800 кв.м Електронният уред за борба с подземни гризачи издава вибриращ звук с променящи се параметри. Това въздействие е непоносимо за подземните гризачи и те са принудени да напуснат местообитанията си. Едновременно с това електронният уред за борба с подземни гризачи е напълно безвреден за хора и домашни животни, както и за почвените насекоми. Инструкции за употреба: 1. Чрез завъртане и издърпване извадете черната тапа на уреда. 2. Поставете батериите в уреда, като полюсът „+" е ориентиран надолу. Уредът работи с 4 бр. батерии R20 (1,5V). Чрез завъртане и притискане поставете затварящата тапа на уреда. В рамките на 15 секунди ще чуете вибриращ звук, което е индикация за работа на уреда. 3. Посредством твърд предмет направете цилиндричен отвор в почвата и поставете в него електронния уред за борба с подземни гризачи, зарявайки го до 3/4 от дължината му. ВНИМАНИЕ: притиснете добре почвата към уреда, за да осигурите максимален контакт. 4. Един комплект батерии е достатъчен за работа на уреда в продължение на 4-6 месеца. За смяна на батериите повторете процедурите, описани в т.1 до т.4. Важно: 1. За да получите максимален ефект от работата на уреда трябва да го включите в охраняваната площ след извършване на дълбока обработка на почвата и поне 2 седмици преди засаждане на културите. 2. Ефектът от работата на уреда се проявява след 2-3 седмици и зависи от вида на почвата и първоначалната плътност на подземните гризачи. Произход : България Гаранционен срок : 12 месеца